Yoga som medicin för barn och ungdomar

Yoga som medicin för barn och ungdomar

Av: Sofia Elmers

Datum: 2 augusti, 2021

I USA är yoga erkänt som en alternativmedicin av National Institutes of Health (NIH). Många vuxna har provat yoga som träningsform och tycker det är bra för den allmänna hälsan samt fitness. Vidare ses yoga som ett alternativ för att stärka den mentala hälsan samt specifika fysiska åkommor. I en studie som är riktad till läkare, uppmärksammar fyra forskare vanliga mentala och medicinska problem som kan behandlas med medicinsk yoga bland barn och ungdomar med goda resultat.

I studien nämns syskonen Jeremy och Janice. Jeremy är en 12-pårig amerikansk pojke med adhd, astma och övervikt. Hans syster Janice är 14 år och hon är stressad, ofta oroad över sin vikt och har diagnostiserats med Irritable Bowel Syndrom (IBS). I samråd med läkare, yogade båda barnen regelbundet tillsammans med sin mamma. Janice tyckte särskilt om andningsövningar och hur hon kände sig efter ett pass. Jeremy gick ner i vikt och var stolt att han klarade så många olika positioner.

Det här är ett specifikt fall som redovisas i studien och som visar hur yoga kan användas som medicin vid fysiska och psykiska problem. Mer specifikt finns det forskning som stöder yogans positiva effekter för barn och ungdomar med adhd, oro och ångest samt ätstörningar. Vidare visar studien att yoga kan användas som medicin för sjukdomar som astma, diabetes och IBS.

Nedanför finns det tips för hur en instruktör kan anpassa yoga för barn och ungdomar med en särskild diagnos.

Oro och ADHD

 • Använd rörelse i positioner för att omsätta och rikta energi; börja med energiska och avsluta med avslappnande positioner.
 • Använd instruktioner för att rikta uppmärksamheten till stundens känsla.
 • Lär ut magandning då oro och ångest kan öka med andning i bröst.
 • Lär ut guidad avslappning då oro och ångest kan öka vid avslappning.
 • Öka längden på utandning med tid.

Depression och övervikt

 • Börja med långsamma och lätta övningar; öka intensiteten eftersom.
 • Använd instruktioner för att rikta uppmärksamheten till stundens känsla.
 • Introducera djupare rotationer, nya rörelser och längre tid i positionerna för att gå bortom själv-upplevda gränser.

Ätstörningar

 • Var känslig med jämförelse, särskilt i grupp.
 • Hitta en balans mellan energiska och lugna positioner för att lätta på spänningar och inte viktminskning.
 • Öka medvetenheten kring positiva kroppsattribut, exempelvis styrka, smidighet och förändring före och efter en position.
 • Använd guidad avslappning och avslappningstekniker för att ge instruktioner till avslappning.
 • Prova att använda mantra som affirmationer.

Astma

 • Fokusera på andning i magen med lång utandning; använd en fjäder för att se effekten på utandning.
 • Påminn ofta att andas lugnt och jämt samt notera om det är förändringar i andningen.

IBS

 • Prova liggande bakåtböjningar, lugna roterande positioner och framåtfällningar för att nå magmuskulaturen och avslappning.

Om du vill läsa mer, klicka här.