Yoga förbättrade ungdomarnas förmåga att kontrollera känslor

Yoga förbättrade ungdomarnas förmåga att kontrollera känslor

Av: Sofia Elmers

Datum: 8 oktober, 2021

Under 2015 utfördes en studie för att se om yoga kan förändra 15-17 åringars risktagande och emotionella instabilitet. En emotionell instabilitet som också är en bidragande faktor till psykosociala svårigheter.

Forskarnas studie hade 37 deltagande ungdomar som deltog i ett program med yoga under 16 veckor. Under veckorna träffades deltagarna tre gånger i veckan och hade sessioner i 40 minuter. De delades upp i två olika grupper – en med 18 ungdomar som endast deltog i skolidrott och en annan där 19 ungdomar endast deltog i yoga.

Skolidrotten bestod av aktiviteter som till exempel fotboll, baseboll och promenader. Yogan bestod istället av positioner, andning, avslappning och guidade meditationstekniker i både en stöttande och en icke-konkurrenskraftig miljö.

Studien visade att de ungdomar som deltog i yogan märkte av dess effekt vad gällde förmågan att kontrollera känslor. De ungdomar som deltog i skolidrotten märkte längre fram under studien av stressen från skolan vad gällde prov och läxor, vilket de som deltog i yogan inte gjorde. Det är en av de faktorer som forskarna menar också visar på att yogan har en fördelaktig effekt för ungdomar.

Om ni vill läsa mer om hur studien utfördes och vad de kom fram till, klicka här.