I den här sekvensen kommer du att röra dig mot en vägg och du behöver därför ha tillgång till väggyta. Väggen kan fungera som en trygghet att luta dig mot.

Hur känns kontakten med väggen?

Du behöver logga in för att kunna se klippet