En sekvens med rörelser som balanserar höger och vänster hjärnhalva. En hjärna i balans är mer effektiv vid inlärning.

Du behöver logga in för att kunna se klippet