Rör kroppen till musik och öka pulsen för att öka energin. Du kan göra övningen till musiken i

videon eller till ditt eget val av musik. Låt rörelsen komma inifrån!

g