Torbjörn, gymnasielärare på el-programmet använder sig av stillin’ i klassrummet. Här berättar han om hur stillin’s övningar bidrar till ökad studiero, motivation och ett mentalt lugn hos såväl elev som lärare.

g