En sekvens med flera olika varianter på korsrörelser.

Korsrörelser kräver olika mycket fokus och övning men är bra för alla eftersom det stärker kopplingen mellan hjärnhalvorna.

Hur är det för dig att göra korsrörelser? Hur upplevde du de olika varianterna?

g