Korsrörelser förstärker kopplingen mellan hjärnhalvorna. Korsrörelser kan vara olika svårt för olika personer med att öka på korsrörelser är bra för alla.

I den här korta övningen så använder du bänkytan framför dig för att sittande göra korsrörelser.

Du behöver logga in för att kunna se klippet