I den här fokusövningen så får du tappa på stressreglerande punkter samtidigt som du övar korsrörelser. Korsrörelser förstärker kopplingen mellan hjärnhalvorna. Se om du kan byta vilken arm som är överst i korsrörelsen vid varje tappning. Hur var det för dig? Krävde det mer fokus?

Filmen är kort med du kan med fördel förlänga övningen med tiden.

Du behöver logga in för att kunna se klippet