En sekvens av rörelser för att få energi inför arbetsdagen.

Du behöver logga in för att kunna se klippet