En kortare sekvens av rörelser för att mjuka upp och grunda dig.

Du behöver logga in för att kunna se klippet