En sittande övning för medveten närvaro. Du känner in rummet och riktar sedan

uppmärksamheten inåt, för att utforska kroppsliga upplevelser.

Du behöver logga in för att kunna se klippet