I den här mikroövningen så får du känna in ditt andetag, precis där du är.

En kort medveten paus där du får lägga fokus på ditt andetag.

Hur kändes det för dig att fokusera på andningen? Hur var andningen, var den grund, djup, snabb, långsam? Förändrades andningen under den tiden som du observerade den?

Du behöver logga in för att kunna se klippet