I den här meditationen får du öva dig på att följa dina egna impulser.

Hur kändes den här övningen för dig? Var det lätt, svårt, pinsamt, ovant eller något som du brukar göra?

Du behöver logga in för att kunna se klippet