I den här övningen så får du fantisera och visualisera dig själv i naturen.

Hur var den här övningen för dig? Kunde du höra ljud eller känna dofter från naturen?

Du behöver logga in för att kunna se klippet