I den här sekvensen får du röra dig på olika sätt runt din mittlinje för att hitta ditt center.

g