En guidad fokusövning riktad till dig som vuxen. Med hjälp av ljudande av Sa Ta Na Ma och handrörelser så övar du på att rikta och upprätthålla fokus.

Du behöver logga in för att kunna se klippet