Workshop med Stillin’

Livsförmågor i skolan

stillin’ håller workshops inom ämnen som:

  • Verktyg för stresshantering

  • Verktyg för fokus och koncentration

  • Konflikthantering

  • Medkänsla och acceptans

  • Växande tankesätt

  • Samtycke

Lärarutbildning med stillin

EMOTIK – EMOTIONELLT LÄRANDE I SKOLAN

Genom att arbeta med emotionellt lärande i skolan kan vi bidra till att elever lyckas bättre med både studier och relationer senare i livet. Flera av våra workshops behandlar framgångsfaktorer som t.ex. grit som har stark koppling till skolresultat eller samtycke i samband med exempelvis sexualundervisning.

Genom att ni som skolpersonal aktivt arbetar med emotionellt lärande kommer det att lyfta eleverna och skapa bättre studieresultat och studiemiljö.

ANVÄND DINA KUNSKAPER DIREKT I KLASSRUMMET

Läroplanen

Allt stillin’s material är kopplat till läroplanen och utformat för skolmiljö. Vi arbetar hälsofrämjande och för att elever ska få tillskansa sig förmågor som de kanha med sig genom livet.

ANPASSAT FÖR SKOLMILJÖ

Anmäl ditt intresse idag!