Lärarutbildning

Utbildning

stillin’s utbildning riktar sig till dig som ämneslärare som vill utvecklas själv och samtidigt ge dina elever verktyg.

  • Utveckla ditt ledarskap

  • Upplev mindre stress i vardagen

  • Få strategier och verktyg för att hantera stressiga situationer

  • Träna tålamod och närvaro

  • Gör en insats för dig och dina elevers välmående

Lärarutbildning

ANVÄND DINA KUNSKAPER DIREKT I KLASSRUMMET

Med hjälp och stöd av stillin’ genomför du och dina kollegor en intervention med era elevgrupper. Tillsammans skapar vi en plan för hur du kan genomföra övningarna och överföra dina kunskaper till eleverna.

ANVÄND DINA KUNSKAPER DIREKT I KLASSRUMMET

ANPASSAT FÖR SKOLMILJÖ

Allt stillin’s material är kopplat till läroplanen och utformat för skolmiljö. Vi arbetar hälsofrämjande och för att elever ska få träna förmågor som de kan ha med sig genom hela livet.

ANPASSAT FÖR SKOLMILJÖ

Anmäl ditt intresse idag!