Elevhälsan

Utbildning

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom elevhälsan med enskilda samtal eller med strategiskt hälsofrämjande arbete. Ta chansen och:

  • Utveckla ditt ledarskap

  • Få praktiska verktyg att förmedla till eleverna

  • Arbeta praktiskt och strategiskt med stresshantering

  • Arbeta hälsofrämjande tillsammans med lärare

  • Upplev mindre stress i kring ditt uppdrag

Lärarutbildning

Praktiska verktyg

Vi tittar på hur stress påverkar vår kropp och hjärna. Under utbildningen får du praktiska verktyg för att hjälpa elever att hantera stress, oro och ångest. Verktyg som du kan använda i enskilda samtal och som eleverna kan ta med sig därifrån och använda på egen hand.

ANVÄND DINA KUNSKAPER DIREKT I KLASSRUMMET

Skolan

stillin’ utbildar även lärare i Livsförmågor vilket skapar bra förutsättningar för att arbeta hälsofrämjande strategiskt på hela skolan. Att låta lärare ta del i det hälsofrämjande arbetet gynnar alla genom bättre studiemiljö, studieresultat och tryggare elever. Skapa en trygg atmosfär på skolan där alla elever får tillgång till verktyg för att fokusera och stressreglera och all personal har verktyg för att arbeta hälsofrämjande.

ANPASSAT FÖR SKOLMILJÖ

Anmäl ditt intresse idag!