Skolyogas utbildningar

I Skolyogas utbildningar går vi igenom praktiska verktyg och metoder för hur du kan arbeta med Livsförmågor i skolan utifrån din yrkesroll. Efter en utbildning får du även tillgång till stillin’-plattformen.

Lärarutbildning

Är du ämneslärare och vill öka fokus, förbättra studieresultat och ge dina elever verktyg för stresshantering?

Vi ger dig verktyg att använda i klassrummet.

Elevhälsan

Arbetar du inom elevhälsan och vill ha verktyg för att hjälpa elever hantera stress, oro och ångest? Vill du få stöd i att arbeta hälsofrämjande tillsammans med lärare på skolan?

Vi ger dig praktiska metoder för enskilda samtal och övergripande hälsoarbete.

Workshop

Skolyoga håller i fördjupande workshops inom bland annat konflikthantering, växande tankesätt och medkänsla.

Kontakta oss för att hitta en lösning som passar din skola!

Arbeta med självledarskap i klassrummet

Anmäl dig idag och kom igång direkt!