Unga accepterade användning av mindfulness i skolan och mådde bättre

Unga accepterade användning av mindfulness i skolan och mådde bättre

Av: Sofia Elmers

Datum: 10 oktober, 2021

År 2013 publicerade The British Journal of Psychiatry en forskningsartikel där några forskare studerade hur mindfulness fungerade för unga personer. Under den tiden var det allmänt känt att mindfulness var något som fungerade för vuxna, men än visste de inte vilka effekter det kunde ha på yngre personer.

För att undersöka hur mindfulness påverkar unga riktade forskarna in studien på hur accepterat och effektivt det är att ha mindfulness inom skolan för att uppnå bättre mental hälsa och välmående. Det undersökte de genom att totalt 522 personer i ålder från 12 till 16 år från tolv olika skolor deltog i ett program med mindfulness i skolan och några deltog i vanliga skolaktiviteter. Med målet att kunna jämföra grupperna för att uppnå ett resultat.

Resultatet av studien visade att nivån av acceptans bland unga för mindfulness i skolan var hög. Det fanns också skillnader bland de unga i de olika grupperna när de jämförde vad de angav för svar. De som deltagit i mindfulness i skolan angav färre symtom på depression, lägre stressnivå och en större känsla av välmående.

Sammanfattningsvis kom forskarna fram till att det visar sig att mindfulness inte bara fungerar för vuxna, utan att användandet av det i skolan är fördelaktigt.

Om du vill läsa mer om studien, klicka här.