Skolyoga som del av framtidens undervisning

Skolyoga som del av framtidens undervisning

Av: Sofia Elmers

Datum: 26 augusti, 2021

Många barn och unga med utmaningar vänder sig mot skolans traditionella undervisningsmaterial och sätt. De upplever att skolan inte tar hänsyn till speciella behov och beteenden. Idag är det därför aktuellt att söka nya metoder och tekniker för att skapa en skola för alla.

Data från en studie visar att yoga har en positiv effekt på en grupp ungdomar vars symptom på känslomässiga utmaningar minskade samt att det är möjligt och ganska lätt att införa yoga i skolan. I denna genomförbarhetsstudie introducerade en cityskola yoga för en grupp elever. Gruppen bestod av 37 elever med känslomässiga och beteendestörningar som träffades i mindre grupper om sju till tio personer två gånger per vecka i över tre månader.

Programmet var populärt och omtyckt: 90 procent av eleverna deltog och 80 procent var mycket nöjda efter avslutat program. Lärarna rapporterade förbättrad uppmärksamhet i klassrummet, anpassningsförmåga, minskade symptom för depression, nedstämdhet och beteende.

Jobbar du med en grupp ungdomar i riskzon och vill prova nya verktyg för att komplettera den traditionella undervisningen? Prova att introducera dem till Stillin’ med den här övningen om tillit och tacksamhet.