Kompetensutveckling

Vad innebär det?

Våra kurser i kompetensutveckling är till för dig som vill fördjupa din kunskap och förståelse för hur dina elever på bästa sätt lär sig nya saker och mår bra. Dessa kurser är ett komplement till den traditionella undervisningen, där vi sätter hela människan i fokus vid lärande och utveckling.

Vi utforskar hur olika delar av kroppen fungerar, som hjärna och nervsystem. Vi fokuserar på metakognition och tittar på hur våra olika sinnen, våra tankar och känslor påverkar inlärning och utveckling. Kompetensutvecklingskurserna består av både information, kunskap och övningar för dig och dina elever att experimentera med i klassrummet.

1

Kunskap

Titta på inspirerande videos kring olika teman för att fördjupa kunskapen med dina elever.

2

Experiment

Gör roliga och lärorika experiment tillsammans med eleverna för att integrera kunskapen.

3

Reflektion

Reflektera tillsammans över kunskapen och experimentet och använd kompetensen i skolarbetet.

Hjärnträning

FAQ

Hur får jag en playlist skickad till min email?

Du väljer en playlist och i popup-fönstret väljer du sedan om du vill ha den skickad till dig Hur ofta samt vilken tid.

Hur ofta kommer jag att få en playlist?

Så ofta som du själv har kommunicerat i popup-fönstret.

Hur gör jag om jag får problem med playlisten?

Kontakta oss så löser vi det!

Kom igång