Varför
livsförmågor i skolan?

Genom att träna Livsförmågor i klassrummet skapar du förutsättningar för ett tryggt klassrumsklimat, bra studiero, motiverade elever och i slutändan bättre studieresultat. Att träna på att rikta uppmärksamheten gör att det blir enklare att återkomma till ett fokus, att få verktyg för att hantera stress gör att ungdomar kan hantera sin vardag och sina studier enklare. De utvecklar ett självledarskap. Ungdomar uppger själva att de saknar träning i förmågor som självmedkänsla, fokus och hantering av tankar och känslor. När vi tränar dessa förmågor har det en positiv inverkan på vår mentala hälsa.

Ungdomars vardag innehåller många distraktioner i t.ex. smartphones och sociala medier. Att ofta rikta uppmärksamheten utåt kan göra det svårt att vara närvarande med ett sammanhållet fokus på de uppgifter som ges i ett klassrum.

Fokus

Blå tecknad hjärna utan bakgrund

Under fokusmodulen tränar vi på att rikta fokus medvetet och hur vi kan upprätthålla den. Detta är en förutsättning för all medvetenhetsträning, stressreglering och främjande för studierna.

Vi går igenom:

Vad är fokus
Inre och yttre distraktion
Flow och djupfokus

Vi tränar:

Tekniker för att rikta och hålla kvar fokus.
Tre nivåer för att rikta uppmärksamhet och fokus.

Stresshantering handlar om att förstå stress på ett djupare plan och hur vi kan arbeta för att aktivera nervsystemet på ett positivt sätt och hjälpa kroppen att självreglera.

Vi går igenom:

Vad stress är
Vilka tekniker finns det för att påverka vårt nervsystem till lugn och trygghet tex: tanke – känsla – reaktion

Återhämtning och sömn

Vi tränar:

Tekniker för att lära sig lägga märke till och hantera stress
praktiska verktyg för att hantera stressreaktioner.

Stresshantering

Grönt hjärta utan bakgrund

Emotik

Rött träd utan bakgrund

Emotik är ett stort ämne som vi arbetar med i workshops. Vi går igenom utvalda delar av emotik och varför det är funktionellt att i skolan träna förmågan att förstå känslor och kunna känna och kontrollera impulser.

Vi går igenom:

Konflikthantering
Medkänsla och självmedkänsla
Vad är känslor, tankar och deras ändamål

Vi tränar:

Tekniker för att lära sig att förnimma och hantera känslor och tekniker för att lära sig att uppfatta acceptans och medkänsla samt använda ett växande tankesätt och grit genom (“medvetennärvaroövningar”) Detta kan sedan fördjupas med konflikthantering och kommunikation.

Få tillgång till våra digitala övningar

I vårt kunskapsbibliotek finns massor av konkreta övningar för att arbeta med livsförmågor direkt i klassrummet. Genom att öva på att medvetet rikta vår uppmärksamhet kommer vi lättare att kunna hitta tillbaka till fokus, även vid andra tillfällen utanför vår träning. Gå en kurs tillsammans med dina kollegor. Skapa nya vanor med dina elever. Det här ger möjlighet till långsiktig och hållbar förändring mot psykisk hälsa och goda skolresultat.

Gå våra fortbildningar

Utveckla ditt självledarskap tillsammans med dina elever genom att träna livsförmågor ihop