Om stillin’

stillin’ är Skolyogas digitala plattform.

stillin’ har utvecklats som ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. Syftet med stillin’ är att nå ut med Skolyogas hälsofrämjande verktyg till högstadie- och gymnasieelever.

Skolyoga tränar barn och unga i Livsförmågorna fokus, stresshantering och emotik. Övningarna på plattformen stillin’ är anpassade för att passa olika elevgrupper och framtagna i samråd med expertorganisationer samt referensgrupper.

Vi bidrar med kunskap, teknik och övningar för att skapa optimala förutsättningar för utveckling av självledarskap, hälsa och studiero i skolan.

Louise Hellbom

Projektledare Yogi

Louise är yogaterapeut och har mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar. Louise vill att alla ungdomar ska få komma i kontakt med sig själva och hitta sin drivkraft. Louise är projektledare för stillin’.

Sofia Elmers

Kommunikatör & lärare

Sofia är ämneslärare i kemi och har under sina år i skolan sett hur elever tampas med stressproblematik och fokus. Sofias önskan är att elever ska få verktyg för att själv ta makten och sin hälsa. På Skolyoga arbetar Sofia som metodutveckklare och kommunikatör för stillin’.

Annika Westerberg

Koordinator och Lärare

Annika är lärare och yogi. Annika har länge varit engagerad i Skolyoga och arbetat för att unga ska få verktyg för att utveckla sitt självledarskap genom yoga,

Vår Vision

Att barn och unga ges möjlighet att utforska verktyg för att träna upp Livsförmågor tillsammans med vuxna.

Vår Mission

Är att bygga en struktur där det ingår i den ordinarie undervisningen att genom kroppsliga verktyg träna förmågor som fokus, stresshantering och emotionell intelligens.

Sugen på att engagera dig?

Sugen på att engagera dig?

Vill du vara med och utveckla stillin’?
Som elev, lärare eller praktikant. Hjärtligt välkommen!