Kom igång!

Här finns allt du kan tänka dig behöva och lite till för att känna dig trygg,
inspirerad och redo att sätta igång!

Börja såhär i ditt klassrum

"Det är en myt att det måste vara tyst och lugnt i klassrummet"

Vi svarar på vanliga frågor

Här delar Jennifer, ung och aktiv i stillin' med sig av tips för att sätta igång. Vårt mål är att göra det så enkelt som möjligt för dig!

5 tips till dig som är användare av stillin'

Använd övningar såsom det passar dig och dina elever

Visste du att våra videos är taggade, vilket gör det enkelt för dig att söka efter en specifik video i vårt bibliotek. Har du en okoncentrerad klass kan du söka på “fokus” i vårt bibliotek och alla videos taggade med “fokus” kommer upp.

Navigera enkelt bland övningarna

stillin’s övningar är markerade med symboler för att du lätt ska kunna navigera dig fram till en övning som passar. Symbolerna vi använder är stående, sittande, rörlig, andning och fokus.

Prova specifika övningar för dig som lärare

Under "Din personliga utveckling" har vi  tips och övningar specifikt riktat till dig som lärare och skolpersonal. Där hittar du övningar i playlists, “efter arbetsdagen”, “inför arbetsdagen” etc. Du får också ta del av andra lärare som har använt stillin’ i sitt klassrum.

Använd ämnesintegrerat kursmaterial som stillin tagit fram

stillin’ jobbar aktivt med ämnesintegrering. Det betyder att du enkelt kan integrera stillin’s hälsofrämjande övningar i dina rutiner och i ditt kursmaterial. Syftet med ämnesintegrering är att integrera kunskap från två eller flera ämnen för att skapa en helhetssyn hos eleven. På så sätt konkretiserar vi det vi lär oss. Grunden är att medvetandegöra och tänka kring sin egna person, kropp och integritet. För dig som lärare innebär detta att du enkelt kan ha lektionsundervisning med stillin’s övningar.

Prova våra inspirationskurser

Utöver vårt bibliotek med övningar erbjuder stillin’ inspirationskurser. De innehåller tankeväckande övningar och kortfilmer du kan använda i klassrummet. Dessa kurser är till för dig som vill fördjupa dig tillsammans med dina elever. Kurserna har fokus på hjärnan och nervsystemet.

Josefin Wikström berättar om anpassning...

Josefin Wikström är grundare av Traumaanpassad yoga (TAY) i Sverige. Hon berättar om anpassningar och hur materialet kan användas för olika målgrupper på olika sätt.

Torbjörn gör andningsövningar med sin klass...

Torbjörn är lärare och mentor på elprogrammet och har använt sig av andningsövningar vid flera tillfällen. Han berättar om sin upplevelse av att använda materialet.

Statistik och fakta

stillin’ - ett hälsofrämjande digitalt verktyg i ditt klassrum

Ladda ner

Vi utgår inte från ett perspektiv

stillin' använder sig av flera metoder och förhållningssätt som alla främjar hälsa och balans hos både grupp och individ genom att arbeta med kroppen och nervsystemet. För oss är det viktigt att du som befinner dig i skolans värld delar med dig av det du förstår, ser och upplever. Dina best practices blir våra best practice! Vi arbetar utvecklande tillsammans med dig i skolan. Vi vill alltid ha feedback och ideér från dig!

En film om varför - att visa för eleverna

Den här filmen ger ett större perspektiv på varför stillin' arbetar med den här typen av övningar. Här visas bland annat sambandet mellan psykisk ohälsa bland unga och förändring av vår livsstil. Nya levnadsförhållanden kräver anpassning för att behålla ett nervsystem i balans. Det vill vi bidra med. Ställ gärna öppna frågor och reflektera över innehållet i filmen. Upplever eleverna att det är såhär eller har de helt andra upplevelser? Att samtala om vår samtid och elevernas levnadssituation ger både dig och er fördjupad insikt och förståelse och kan vävas samman med undervisningen.

Din personliga utveckling

"Dina elever kan bara nå dit du en gång har gått"

Hela kroppen är i lärande hela livet

Som lärare och pedagoger är vi i ständig utveckling och lärande själva. Vi lär med hela kroppen. Hjärnan och nervsystemet är ett och samma. Varje liten del av vår kropp är genom våra sinnen med i lärandet. Att förstå och känna in sin egen motståndskraft (resiliens), att kunna självreglera vid stress och att öka sin självkännedom leder till personlig utveckling. Utvecklas vi personligen brukar det även märkas i vårt professionella liv.

Öka din resiliens

Forskare som studerar resilience (“förmåga till återhämtning”) tror att man kan ”vaccinera” sig mot sressrelaterad problematik. Färdigheter som associeras med resilience leder till att människor kan hantera stress bättre och har förmågan att återhämta sig efter motgångar. Enligt APA (American Psychological Association) är inte resilience ett personlighetsdrag som människor har eller inte har. Det involverar beteende, tankar och handlingar som vem som helst kan lära sig och utveckla. Vi ser en stor vinning för dig som arbetar i skolans intensiva värld att öka förmågan till återhämtning. Den motståndskraften behövs både för dig och dina elever för att hantera de utmaningar det innebär att lära och lära ut.

Självreglera ditt nervsystem

Självreglering handlar för oss framförallt om att kunna bli så pass medveten om våra inre processer att vi kan styra de alltmer medvetet och inte känna oss övermannande av känslor eller tankar. Det är en stor hjälp för dig i ditt arbete liksom för eleverna. Självreglering kan förklaras på olika vis. Ett annat sätt att förstå denna förmåga utgår från idén om självreglering som en inre monitorering. Förutom att självreglering behövs när vi sätter upp mål och riktlinjer för oss själva behöver vi även övervaka, monitorera, huruvida våra handlingar för oss närmare vårt slutmål. Vi kan på så sätt se till att koppla in de nödvändiga åtgärder som krävs för att utföra en aktivitet.

Lär känna dig själv

Självkännedom består av tre delar; självinsikt, självbild och självacceptans. De tre delarna hänger ihop och är viktiga för att öka självkännedom. Självinsikt är vår förmåga att ifrågasätta, undersöka och förändra vår självbild. Självbild handlar om hur vi ser på oss själva. Med hjälp av vår självinsikt kan vi förändra, ifrågasätta och undersöka hur vi ser på oss själva. Självacceptans är förmågan att acceptera sig själv precis som man är, att man tycker om sig själv. Alla dessa delar hjälper oss att möta oss själva och våra elever på ett bättre sätt. När vi arbetar i huvudsak med människor sker ett lärande och en spegling tillbaka till oss själva hela tiden. Det här är en möjlighet att ta vara på den speglingen och det lärande som det innefattar

Pass som ger dig som arbetar energi och harmoni

Förhållningssätt för dig som ledare

1

Icke dömande

Vi avstår från att göra subjektiva bedömningar om något är bra eller dåligt. Vårt dualistiska (ont eller gott) synsätt upphör. Vi ser på tankar som tankar och inte som sanningen. Vi intar ett neutralt och icke dömande förhållningssätt.

2

Tålamod

Tålamod är förmågan att kunna utstå väntan, förseningar eller svårigheter med bibehållet lugn. Allt har sin tid. Vi accepterar ögonblicket här och nu. Vi inser att det tar tid att uppnå resultat. Vi avstår från att vara” tidsfixerade”

3

Nyfikenhet

Vi ser på verkligheten med nybörjares eller barns ögon. Vi låter inte vår expertis komma i vägen. Vi accepterar att vi inte vet. Vi intar en intelligent okunnighet.

4

Tillit/tilltro

Vi litar på vår egen intuition. Vi är oss själva och litar på vår erfarenhet och medvetenhet samtidigt som vi har tillit till att vi är en del av något mycket större än oss själva.

5

Att inte sträva

Vi strävar inte efter omedelbara eller specifika resultat och har inte stora förväntningar. Vi befinner oss i ögonblickets stund. Vi riktar uppmärksamheten på andningen.

6

Acceptans

Vi ser på verkligheten som den är. Vi möter t.ex. smärtan och ser närmare på den och ser vad som händer. Vi accepterar det som redan är och får en klar bild över verkligheten. Det som är där är redan där!

7

Att släppa taget

Det går att släppa taget om oroliga tankar och känslor. Stanna upp en liten stund och observera tankar och känslor. Acceptera dom som de är utan att ifrågasätta eller döma,  låt dem komma och gå och släpp taget om dessa.

Utforska och utvecklas av vårt kursmaterial

Nervsystemet

Utforska påverkan på nervsystemet genom inre och yttre stimuli tillsammans med dina elever.

Självreglering

Utveckla reglering av tankar och biokemi. Träna på självreglering vid direkt stressrespons.

Uppmärksamhet

Utforska tankar och rikta uppmärksamhet och fokus - medvetandeträning och metakognition.

Upplevelsebaserat lärande

Utforska upplevelsebaserat lärande och lär genom självreflektion.

Motivation

Ta reda på vilka drivkrafter, värderingar och motivationspunkter som finns hos dig.

Grit

Lyft och stimulera tålamod, passion och jävlar anamma hos dig själv och dina elever

Växande tankesätt

Främja ett tankesätt som gynnar lärande och utveckling genom kunskap, inspiration och reflektion.

Reflekterande  lärande

Återspegla kommunikation och befäst kunskap.

Studiero

Ta reda på mer om vad du kan göra med dina elever för att förbättra förutsättningarna för studiero

Fysisk aktivitet

Utforska kopplingen mellan god hjärnhälsa och prestation, och fysiska aktivitet.

Distraktion

Upptäck vilka distraktioner som finns omkring dig och hur mycket påverkar dig.

Kommunicera stillin'

"Ett material utvecklat tillsammans med lärare och elever"

Det här kan stillin´göra för dig

Öka

Självmedkänsla och medkänsla

Upplevelse av trygghet och lugn

Din självkännedom

Förbättra

Självkontroll

Sömnkvalitet

Minnet och uppmärksamhet

Minska

Stress & ångest

Osäkerhet

Ofrivilliga reaktioner

stillin' använder sig av symboler

stillin' använder sig av symboler för att du enkelt skall kunna hitta lämpliga övningar. Det ger tydlighet och struktur till materialet även när du vill presentera det för någon annan.

Sittande

Övningen innehåller eller utgår ifrån sittande position gärna långt fram på stolen så att du kan ha fötterna i golvet.

Stående

Övningen innehåller eller utgår ifrån stående position med tårna som pekar rakt fram och en aktiv och avspänd hållning.

Rörlig

Övningen innehåller dynamisk rörelse med delar eller hela kroppen.

Andning

Övningen innehåller eller utgår ifrån andning och betonar andetaget vid flera tillfällen.

Fokus

Övningen innehåller moment där du riktar uppmärksamheten eller fokuserar på olika sätt.

En presentation av stillin'

Den här presentationen kan du använda dig av när du vill presentera stillin' för ledningen eller andra kollegor.

Ladda ner