Bibliotek

Välkommen till ditt bibliotek. Här kan du snabbt och enkelt hitta en övning som passar just ditt och dina elevers behov genom att välja ett av sökorden! Sökorden bygger på teman som är viktiga för eleverna såsom motivation, fokus och relationer. Du kan också söka på symbolerna dvs om en övning är i sittande eller stående. Dessutom är övningarna situationsanpassade precis som playlisten. Vissa övningar lämpar sig bättre inför ett prov och andra när du vill skapa trygghet i klassrummet.

3 min
Sittande
Fokus
medveten närvaro
inför provet
3 min
avslappning
Andning
Sittande
Fokus
3 min
avslappning
känna inåt
Fokus&koncentration
Fokus
10 min
Rörlig
förberedelse
På matta
innan en lektion börjar
10 min
Rörlig
en boost
Stretching
efter provet
Kom igång