Kompetensutveckling

Vad innebär det?

Våra kurser i kompetensutveckling är till för dig som vill fördjupa din kunskap och förståelse för hur dina elever på bästa sätt lär sig nya saker och mår bra. Dessa kurser är ett komplement till den traditionella undervisningen, där vi sätter hela människan i fokus vid lärande och utveckling.

Vi utforskar hur olika delar av kroppen fungerar, som hjärna och nervsystem. Vi fokuserar på metakognition och tittar på hur våra olika sinnen, våra tankar och känslor påverkar inlärning och utveckling. Kompetensutvecklingskurserna består av både information, kunskap och övningar för dig och dina elever att experimentera med i klassrummet.

Hjärnträning

FAQ

Hur kan jag lära mig mer?

Vi har tips på fördjupning längst ner under varje delmoment. Du kan kontakta oss om du vill ha mer input och källor.

Vad behöver jag för att genomföra experimenten?

Visa film, läs på om förberedelser och genomförandet och sedan är det bara att sätta igång.

Om jag själv är intresserad av ett ämne att utvecklas inom hur gör jag då?

Kontakta gärna oss med idéer och tips på vad du vill se för kompetensutvecklingskurser här!