Inspirationskurser

Vad är en inspirationskurs?

Inspirationskurserna är korta och innehåller tankeväckande övningar och kortfilmer. Det här materialet kan du se och uppleva tillsammans med dina elever i klassrummet. Det är till för dig som vill fördjupa dig tillsammans med dina elever. Kurserna har fokus på vårt nervsystem och metakognition. Vi tittar på hur våra olika sinnen, våra tankar och känslor påverkar inlärning och utveckling.

Kurserna är ett komplement till den traditionella undervisningen och kan bakas in i ordinarie undervisning.

Inspiration

Vanliga frågor

Hur kan jag lära mig mer?

Vi har tips på fördjupning längst ner under varje delmoment. Du kan kontakta oss om du vill ha mer input och källor.

Vad behöver jag för att genomföra experimenten?

Visa film, läs på om förberedelser och genomförandet och sedan är det bara att sätta igång.

Om jag själv är intresserad av ett ämne att utvecklas inom hur gör jag då?

Kontakta gärna oss med idéer och tips på vad du vill se för kompetensutvecklingskurser här!