Playlists

Så här fungerar det

Kolla in vilken playlist som passar dig. Välj den playlist som du vill använda med dina elever. Vi mailar dig din valda playlist! Du kan ändra eller välja en ny när som helst och du kan givetvis välja flera playlists samtidigt.

Välj en playlist...

antingen använder du den direkt

eller; välj vilken tid och hur ofta du vill få playlisten skickad till dig

Välj din playlist

Vanliga frågor

Hur får jag en playlist skickad till min email?

Du väljer en playlist och i popup-fönstret väljer du sedan om du vill ha den skickad till dig och hur ofta samt vilken tid.

Hur ofta kommer jag att få en playlist?

Så ofta som du själv har valt i popupfönstret

Hur gör jag om jag får problem med playlisten?

Kontakta oss så löser vi det!