Intervju med William

Intervju med William

Av: Sofia Elmers

Datum: 22 april, 2022

Nu närmar sig stillin’ sin tredje sommar och med nyfunna erfarenheter och kunskaper ser vi nu tillbaka på det år som passerat, samtidigt som vi laddar upp för de resor som kommer framöver. Som kronan på verket har vi valt att intervjua en av våra engagerade deltagare; nämligen William Persson, 20.

Vi träffade William för första gången under den mörka Oktober-månaden, år 2020. Lite mer än ett halvt år hade passerat sedan den världsomspännande pandemin brutit ut och det lämpade sig att våra vägar först korsades under ett retreat. Närmare bestämt: stillin’s första ungdomsretreat. Sedan dess har William blivit allt mer engagerad i vårt arbete och idag ska jag dela med mig av hans tankar kring viktiga ämnen, så som:

  • Värderingar
  • Personlig utveckling
  • Ledarskap

Du har nu deltagit i flera retreats och återträffar. Skulle du säga att du har upplevt någon skillnad i din förmåga att leda dig själv om man jämför din utvecklingskurva från HT 2020 till HT 2021?

– Definitivt! Jag skulle säga att min första retreat-upplevelse har hjälpt mig att lägga en stabil grund som jag sedan kunnat fortsätta arbeta på.
stillin’ har öppnat mina ögon för naturligt hälsosamma verktyg som jag har kunnat tillämpa för att lättare finna inre frid, lugn och stillhet. Mina upplevelser med stillin’ har inspirerat mig till att fortsätta utforska den harmoni som existerar inom mig. Efter det första retreatet så kände jag att jag hade fått med mig viktiga egenskaper och lärdomar. Sedan fick jag ett år på mig att försöka integrera allt det jag lärt mig och jag kan utan tvekan säga att det har varit oerhört givande. Jag fick chansen att skapa momentum och under det andra retreatet så uppenbarade det sig hur otroligt mycket jag hade utvecklats under årets gång. Det känns inte riktigt som att ord räcker till för att uttrycka den tacksamhet jag känner över de möjligheter som stillin’ försett mig med.

Vad tycker du är viktigt med en bra skolmiljö?
– Jag tycker det är viktigt att försöka skapa en miljö där man kan känna sig bekväm med att vara sig själv. Det vi ger varandra med vår närvaro, det i sig, är en sorts miljö. Jag skulle vilja att skolor satte högre prioritering på att lära ungdomar hur de kan arbeta med sig själva för att finna ro och bättre kunna samexistera med andra. Just i den åldern så är det oerhört mycket som händer och det finns många stressfaktorer för de allra flesta så det är verkligen viktigt att lära sig använda verktyg och metoder som hjälper en att finna bekvämlighet i sig själv och sin samvaro. Vi alla är på samma resa, vi bär bara olika bagage. En bra skolmiljö för mig är en miljö där bagaget inte känns allt för tungt.

Hur har arrangörer och ledare påverkat dig?
– stillin’s ledare har inspirerat mig genom att leda med gott exempel. Att vara kring så balanserade och harmoniska individer öppnar ögonen för en möjlighet att man själv kan ta sig dit. De har motiverat mig till att arbeta på mig själv genom att skapa en miljö där jag känner mig trygg med att vara mig och utforska vem jag är. Jag har aldrig tidigare varit med om skapandet av en så oerhört lättsam och kärleksfull stämning, inte på detta vis. Det är verkligen unikt och jag är övertygad om att fler ungdomar hade mått bättre av att få uppleva sånt här.

Har du några sista tips?
Jag vill uppmana andra ungdomar till att kolla inåt, även fast man lever i en värld som hela tiden vill dra en utåt. Överstimulans är dessvärre normaliserat bland unga idag och det kan lätt orsaka ohälsosamma tanke- och beteendemönster. Många präglas av mental ohälsa och då är det extra viktigt att ha verktyg för att bättre förstå vad det är som försiggår inom oss och hur vi kan arbeta med det. Känner man sig hemma i sig själv, så känner man sig hemma i världen. Förlorar vi kontakten med oss själva, så är det lätt hänt att vi förlorar kontakten med varandra. Tillsammans med stillin’ vill jag uppmuntra fler till att verkligen våga lära känna sig själva.

 

intervju av Jane Daun

Du kanske också gillar...