Grundskolor gjorde övningar i klassrummet – fördelar för både barn och lärare

Grundskolor gjorde övningar i klassrummet – fördelar för både barn och lärare

Av: Martin

Datum: 25 mars, 2022

Stillin’ arbetar ständigt med att implementera yoga och mindfulness i skolan för att minska stress och öka både fokus och trygghet i klassrummet. Ett steg för att veta hur det kan fungera för din skola är studien från 2016 som undersökte vilka resultat och hur väl det gick att använda liknande verktyg i Storbritanniens grundskola.

Forskningsstudien fokuserade på att ta reda på hur barn mellan 7 och 9 år accepterade mindfulness i skolan och hur deras känslomässiga välmående var efter ett program med mindfulness under åtta veckor. Totalt deltog 71 barn från tre olika grundskolor i Storbritannien. Bland dem var det 33 barn i träningsgruppen, vilket innebär att de tog del av programmet under åtta veckor, medan 38 barn var i en kontrollgrupp och inte deltog.

Forskarna använde frågeformulär för att ta reda på barnens känslomässiga välmående både innan programmet, efter det samt tre månader efter att de genomfört det. Programmet i sig bestod av sessioner som var 30 eller 60 minuter och hade två olika teman per två veckor och sedan bytte de fokus. Barnen hade samtidigt möjlighet att genomföra mindfulness hemma. Efter programmets avslut fortsatte lärarna att genomföra mindfulness under 5 till 10 minuter i veckan fram tills att forskarna kom tillbaka efter tre månader och gjorde en uppföljningskontroll.

Sammanfattningsvis visade det sig att mer än 75 procent av barnen tyckte om att praktisera mindfulness i skolan och att de också ville fortsätta göra det. Studien visar också att det fungerar för lärare att implementera mindfulness i skolämnen och under lektionerna och att det kan leda till minskade affekter samt förbättra barnens egna tankeprocesser.

Om du vill läsa mer om forskningen kan du klicka här.

Du kanske också gillar...