Förbättrade skolresultat efter fysisk aktivitet

Förbättrade skolresultat efter fysisk aktivitet

Av: Sofia Elmers

Datum: 25 augusti, 2021

Trots att många forskare har visat på möjligheten att fysisk aktivitet skulle leda till förbättrad inlärning och prestationer i skolan har det saknats bevis på effekter av fysisk aktivitet för skolresultat. Syftet med en studie av forskare på Sahlgrenska Akademien på över 2000 femteklassare var att fastställa påverkan av fysisk aktivitet på skolresultat.

Forskarna antog att en insats med fysisk aktivitet på schemat skulle öka andelen elever i årskurs fem som uppfyllde de nationella läromålen i svenska, matte och engelska i jämförelse med tre andra skolor. Så blev också utfallet. Högre andelar av eleverna som hade mer fysisk aktivitet på schemat klarade de nationella målen bättre i alla tre ämnen i jämförelse med de andra skolorna.

 

De senaste åren har vi fått en betydligt bättre förståelse för hur inlärningens mekanismer fungerar. Nu känns det väldigt roligt att kunna lägga fram argument för att det med ganska enkla medel kan gå att förbättra unga elevers skolresultat
– Studiens projektledare och forskare Lina Bunketorp Käll.

 

Med den här övningen väcker du liv i kroppen.