Det glymfatiska systemet fungerar bättre med yoga och meditation!?

Det glymfatiska systemet fungerar bättre med yoga och meditation!?

Av: Martin

Datum: 24 mars, 2022

Neuroforskaren Maiken Nedergaard har upptäckt och forskat kring hur vår hjärna gör sig av
med skadliga avfallsämnen via ett system som liknar kroppens lymfsystem. Hjärnans
reningsverk har fått namnet det glymfatiska systemet och kunskapen om dess existens har
varit känd några år. När det stod klart att systemet endast är i bruk då människan sover,
väckte detta stor uppståndelse ibland forskare och har lett till att Maiken Nergaard blivit
tilldelad det Nordiska Fernströmpriset på en miljon SEK.


Upptäckten kan få stora konsekvenser för hur vi ser på sömnstörningar eftersom de kan vara
en tidig indikation på bakomliggande neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers,
Parkinsons och Huntingtons sjukdom.


Men bra sömn, som krävs för att renhållningen skall kunna fungera, är viktigt för alla, ung
som gammal, och även för helt friska personer. Maiken Nedergaard tror tom att yoga och
meditation har positiva effekter, eftersom dessa aktiviteter kan få reningsverket att fungera
mer effektivt. Inget vi på stillin’ har anledning att betvivla.


Läs hela artikeln om ”Sömnen tvättar hjärnan”

Läs hela artikeln om Maiken Nedergaard’s upptäckt och priset hennes forskning erhållit

Vänliga hälsningar
Catrin Rudling