Tillbaka
Forskning

Dans och yoga för att minska magsmärta hos barn

Emma Claesson
April 6, 2021

Vi lever i ett prestationssamhälle, och detta påtryck riskerar att börja redan i tidig ålder. Bland unga finns en hög prevalens för skolstress och det sociala sammanhanget med förekommande mobbningskultur kan orsaka mycket press och ångest. Var 5:e flicka har ont i magen, och de faktiska orsakerna är svåra att komma åt. De meddelas ofta att det inte finns någon egentlig fysisk förklaring. Däremot finns där kopplingar mellan magont och oro och ångest.

Just in Time är ett forskningsprojekt som utvärderar om och hur kravlös dans och yoga med fokus på rörelseglädje kan påverka hälsan. Just in Time står för Try, Identify, Move & Enjoy. Flickor i åldrarna 9-13 med återkommande magsmärta fick lektioner i dans och yoga två gånger i veckan i åtta månader. Olika aspekter på hälsa undersöktes och jämförs med kontrollgrupp som inte tog del av samma intervention. Hur påverkar detta de unga flickornas psykiska mående och magsmärtor? Studien började 2016 och interventionen har genomförts med god närvaro. De första resultaten gällande effekt på funktionell magsmärta och stresshormonet kortisol kommer att publiceras under 2021.

stillin’ har träffat Anna Duberg, Medicine doktor i hälsovetenskap och forskningshandledare i Örebro. Hon är interventionsansvarig i forskningsprojektet Just in Time, och driver även Dans för Hälsa, en forskningsbaserad insats för att stärka psykisk hälsa hos ungdomar. Anna berättar att dans och yoga hjälper en hitta större balans i livet, och att detta kan resultera i större sinnesro, mer energi, högre tro på sig själv och större gemenskap och tillhörighet. Kombinationen dans och yoga har potential att ge både pulshöjning och rörelseglädje samt verktyg för att varva ner. Både aktiviteterna stärker kroppskännedom som kan öka välmående och självtillit. Just in Time är inriktat på att minska magsmärta och oro. Då kan både pulshöjning i ett socialt sammanhang och lugnt andningsteknik vara värdefullt,

Du kan vara aktiv trots din magsmärta. Dans, yoga, kompisar och konkreta instruktioner skiftar fokus i kroppen och kan distrahera dig från magsmärtan. Om du lider av magsmärta eller andra symptom så är det bra att påminna sig om att det finns mer i livet, att inte låta sig definieras av smärta utan också se det som är bra och fungerar. Det är värdefullt att lära sig att det går att ha ett aktivt och socialt liv trots att magsmärtan kommer ibland. Med rätt verktyg i vardagen kan magsmärta, och även oro för magsmärta, hanteras.

För att se en film om Just in Time, klicka här!

Referens: Philipson A, Särnblad S, Ekstav L, Eriksson M, Fagerberg UL,Möller M, Mörelius E, Duberg A. An Intervention With Dance andYoga for Girls With Functional Abdominal Pain Disorders (Just in TIME):Protocol for a Randomized Controlled Trial. JMIR Res Protoc. 2020Dec 15;9(12):e19748.

Kom igång