Barn och ungdomar vill vara produktiva istället för att sitta framför en skärm

Barn och ungdomar vill vara produktiva istället för att sitta framför en skärm

Av: Sofia Elmers

Datum: 20 augusti, 2021

En undersökning från Statens medieråd visar att mer än 50 procent av barn och ungdomar i åldrarna 9-18 år anser att deras medieanvändning är ett problem i förhållande till saker de behöver göra. Ungdomarna är framför allt missnöjda över sitt användande av mobiltelefoner, och tjejer är mer missnöjda än killar.

Över hälften av alla unga i åldrarna 9-18 år anser att deras internetanvändning minst en gång i veckan leder till att de inte ägnar sig åt sina förpliktelser, som att göra läxor och lägga sig i tid. I gymnasieåldern 17-18 år är siffran hela 73 procent. Förutom sömn och läxor är det aktiviteter som sport och läsning som inte blir av.

Relationer med andra människor blir också lidande då vi spenderar mycket tid vid skärmar. Hitta en vän och gör istället en övning där ni tillsammans utforskar vad som är viktigt för just dig idag.