Både kropp och knopp är viktigt för skolbarns hälsa

Både kropp och knopp är viktigt för skolbarns hälsa

Av: Sofia Elmers

Datum: 16 september, 2021

I undersökningen Skolbarns hälsovanor får barn i åldrarna 11, 13 och 15 år besvara frågor relaterade till hälsa. Glädjande är att de flesta skolbarn känner sig nöjda med livet.

I den senaste undersökningen från 2017/18 uppmärksammades dock ökningen av psykosomatiska besvär. Psykosomatiska besvär är kroppsliga besvär som helt eller delvis har sin grund i det psykiska måendet, ofta utlösta eller förstärkta av exempelvis stress.

Somatiska besvär: Huvudvärk, magont, ryggont och yrsel.

Psykiska besvär: Irritation/dåligt humör, nedstämdhet, nervositet och sömnsvårigheter.

Som bilden ovanför visar, hittades följande genom undersökningen:

·   15-åriga flickor har högst andel psykosomatiska besvär – 62 procent.

·   Bland 15-åriga pojkar var andelen med besvär 35 procent.

·   Lägst förekomst av besvär fanns bland 11- och 13-åriga pojkar där andelen låg runt 30 procent.

·   Andelen 13- och 15-åringar som uppger psykosomatiska besvär har ökat under 2000-talet.

·   Vid mätningen 2017/18 sågs även en ökning bland 11-åringarna.

Det går att hitta mer information om skolbarns hälsovanor här.