Lär känna oss!

Stillin’ är ett projekt drivet av Skolyoga och finansierat av Allmänna Arvsfonden. Syftet med stillin’ är att nå ut med digitala hälsofrämjande verktyg till gymnasieelever. Vi arbetar genom aktörs- och referensgrupper där vi möter både elever och lärare och bollar deras behov och utmaningar i skolan. Vi bidrar med kunskap, teknik och övningar för att skapa optimala förutsättningar för personlig utveckling, hälsa och studiero i skolan.

Bakom stillin’ jobbar ett gäng drivna, erfarna och inspirerande individer.  Vi samarbetar med elever och lärare vilket gör det extra roligt att utforska hur vi ska ta oss an utmaningarna i skolans värld!

Vår Vision

är att unga människor rustas för att hitta lösningar på de samhällsutmaningar vi lever i genom att utforska och förstå sig själva som människor och del av naturen.

Vår Mission

är att unga ges möjlighet att i alla skolämnen utforska verktyg för att ta hand om sig själva och planeten.

Vi sprider kärlek genom att vara en aktör som bidrar till mänsklig medvetenhet och kontakt. Vi bidrar även till elevers utveckling och hälsa. För att de i sin tur ska kunna sprida sin kärlek och kompetens vidare ut i världen.

Vi förmedlar och verkar för trygghet. Vi skapar förutsättningar för att utveckla trygghet i sig själv och trygghet tillsammans med andra. En trygg människa utvecklas, ser och stöttar sig själv och andra.

Vi arbetar för att varje individ skall utveckla sin inre kompass. Med den visa kompassen som riktmärke kan vi och de unga vi möter verka och växa i en komplex värld med stora utmaningar.

Vi utgår från att psykiskt och fysiskt välmående är sammankopplat. Vi arbetar med människan på flera plan och skapar förutsättningar för djup insikt och lärande genom kroppen.

Vi samarbetar och lyfter varandra. Var och en deltar utifrån sin passion och förmåga vilket skapar förutsättningar att växa i gemenskap. Tillsammans är vi starka

Visste du att...

...Enligt FN drabbas 20% av världens alla ungdomar av psykisk ohälsa under ett år. Socialstyrelsens studier visar att psykisk ohälsa bland unga i Sverige har 4-dubblats på 10 år. Nästan hälften av Sveriges 15-åringar har återkommande psykosomatiska besvär. Magont, nedstämdhet, nervositet sömnsvårigheter och huvudvärk. Folkhälsomyndigheten menar att brister i skolans funktion samt krav på arbetsmarknaden bidrar till stress och oro.  

Så här använder vi Stillin'

Sä här säger elever som provat stillin

Så här säger läraren som provat stillin

Vi som jobbar med stillin´

Sugen på att engagera dig?

Vill du vara med och utveckla stillin'?
Som elev, lärare eller praktikantHjärtligt välkommen!

Kontakta oss!
Kom igång