Lär känna oss!

stillin’ är ett projekt drivet av Skolyoga och finansierat av Allmänna Arvsfonden. Syftet med stillin’ är att nå ut med digitala hälsofrämjande verktyg till gymnasieelever. Vi arbetar genom aktörs- och referensgrupper där vi möter både elever och lärare och bollar deras behov och utmaningar i skolan. Vi bidrar med kunskap, teknik och övningar för att skapa optimala förutsättningar för personlig utveckling, hälsa och studiero i skolan.

Bakom stillin’ jobbar ett gäng drivna, erfarna och inspirerande individer.  Vi samarbetar med elever och lärare vilket gör det extra roligt att utforska hur vi ska ta oss an utmaningarna i skolans värld!

Catrin Rudling
Skolansvarig yogalärare
Louise Hellbom
Projektledare yogi
Sofia Elmers
Kommunikatör lärare

Vår Vision

är att bygga en skolstruktur där det ingår i den ordinarie undervisningen att träna förmågor som medkänsla, emotionell intelligens, att kunna rikta och hålla fokus, kroppskännedom och metakognition.

Vår Mission

är att ungdomar ges möjlighet att utforska verktyg för att träna upp dessa förmågor tillsammans med de vuxna på skolan.

Vi sprider kärlek genom att vara en aktör som bidrar till mänsklig medvetenhet och kontakt. Vi bidrar även till elevers utveckling och hälsa. För att de i sin tur ska kunna sprida sin kärlek och kompetens vidare ut i världen.

Vi förmedlar och verkar för trygghet. Vi skapar förutsättningar för att utveckla trygghet i sig själv och trygghet tillsammans med andra. En trygg människa utvecklas, ser och stöttar sig själv och andra.

Vi arbetar för att varje individ skall utveckla sin inre kompass. Med den visa kompassen som riktmärke kan vi och de unga vi möter verka och växa i en komplex värld med stora utmaningar.

Vi utgår från att psykiskt och fysiskt välmående är sammankopplat. Vi arbetar med människan på flera plan och skapar förutsättningar för djup insikt och lärande genom kroppen.

Vi samarbetar och lyfter varandra. Var och en deltar utifrån sin passion och förmåga vilket skapar förutsättningar att växa i gemenskap. Tillsammans är vi starka

Visste du att...

Händer formar ett hjärta

...Enligt FN drabbas 20% av världens alla ungdomar av psykisk ohälsa under ett år. Socialstyrelsens studier visar att psykisk ohälsa bland unga i Sverige har 4-dubblats på 10 år. Nästan hälften av Sveriges 15-åringar har återkommande psykosomatiska besvär. Magont, nedstämdhet, nervositet sömnsvårigheter och huvudvärk. Folkhälsomyndigheten menar att brister i skolans funktion samt krav på arbetsmarknaden bidrar till stress och oro.  

Så här använder vi Stillin'

Elever som provat stillin

Läraren som provat stillin

Specialläraren som provat stillin

Vi berättar gärna mer

Louise berättar vad erfarenheterna av att se stillin' i klassrummen har gett. Vi vill att det känns enkelt för dig som befinner dig i skolan och vi arbetar ständigt med att skapa de bästa förutsättningarna för att detta material skall kunna gynna elever och skolpersonal runt om i hela Sverige!

Sugen på att engagera dig?

Vill du vara med och utveckla stillin'?
Som elev, lärare eller praktikant. Hjärtligt välkommen!

Kontakta oss!
Kom igång