Om oss

stillin’ är finansierat av allmänna arvsfonden

och ägs av organisationen Skolyoga. Skolyoga startade 2012 med en passion och ett viktigt uppdrag; att integrera yoga som hälsofrämjande verktyg i skolan.

Vi lyckades väl med att nå förskolan och grundskolan. Utmaningen blev att integrera yoga i gymnasieskolor. Gång på gång nådde vi inte fram. Tills vi såg möjligheten att genom arvsfonden göra en ordentlig satsning där vi kunde ta fram ett verktyg som är anpassat för och skapat tillsammans med gymnasieskolan.

Vi trodde verkligen på vår idé. Fick nej på första ansökan men ville inte ge upp. Vi kunde inte ge upp med tanke på alla de gymnasieungdomar och unga vuxna som vi mött på konferenser, på stan och i yoga sammanhang som beskriver hur de upplever stress i skolan och att de samtidigt saknar konkreta verktyg. Andra ansökan blev beviljad.

Nyckeln var att göra detta tillsammans med lärare och elever. Vi har tack vare arvsfonden nu kunnat fungera som en facilitator som skapat förutsättningar för ungdomar och lärare att utveckla det här materialet. Vi bidrar med kunskap, teknik och övningar och de bidrar med erfarenhet och ramar som gäller gymnasieskolan.

Tillsammans har vi skapat ett unikt material som blir aktuellt och hållbart i längden. Vi är tre personer som arbetar deltid i projektet, en projektledare, en koordinator och en metodutvecklare, alla med lång erfarenhet av att arbeta med skolan, med yoga och andra bodymindtekniker samt process och utvecklingsledning.

Vi arbetar genom aktörs- och referensgrupper där vi möter både elever och lärare och bollar deras behov och utmaningar i skolan. Vi provar övningar och utvärderar effekter och upplevelserna av dessa. De är med och tycker och tänker om form, innehåll, design ja allt vad vi skapar tillsammans.

Det är en process som vi inte visste var den skulle börja och vi vet sannerligen inte var den kommer att sluta. Men en sak vet vi – vi är på helt rätt väg och vi går den tillsammans!

Vi som jobbar för att ungdomarna ska må bättre

Filippa Odevall

Metodutvecklare

Louise Hellbom

Projektledare

Mia Silverplats

Koordinator

Kom igång