Retreat för skolpersonal

Retreat för skolpersonal

Av: Sofia Elmers

Datum: 7 november, 2022

Jag har precis landat efter att ha deltagit i stillin’s retreat för skolpersonal i veckan.

Vilken fantastisk upplevelse! Det var en spännande resa att träffa många nya människor och dela en kväll och en dag tillsammans i rörelse, yoga, stresshantering och reflektion. En konstant växling mellan att befinna sig i sitt toleransfönster och utanför. Precis som det är i verkliga livet.

Det som var annorlunda här var att det faktiskt fanns tid till återhämtning och trygga ledare som lekfullt och vänligt guidade in i övningar för att balansera våra nervsystem att komma tillbaka till toleransfönstret igen.

Just brist på tid och resurser var något som jag återkommande hör saknas i dagens skolsystem.

Att få höra så många drivna och kärleksfulla lärares ord kring hur de tampas med utmaningar att själva hitta tid för egen återhämtning under en arbetsdag.

Jag hör och ser en stark och kärleksfull önskan att kunna supporta sina elever att hamna inom sitt toleransfönster för att kunna lära sig och ta in kunskap.

Det gör mig, som tonårsförälder och blivande stresspedagog, både sorgsen och hoppfull.

Sorgsen, för det jag tar in är skolpersonalen arbetar i ett system där tiden för egen återhämtning snarare minskar över tid än ökar. Allt ska gå så fort och det är lätt att känna att man inte räcker till, varken för sig själv eller sina elever. Att känna sig trygg och vara i ett balanserat nervsystem är ju en förutsättning för att kunna ta in ny kunskap och lära sig något över huvud taget.

Hoppfull, för att det finns så många fantastiska människor som arbetar i skolan. Som hela tiden tänker på barnens behov och vill supporta dem på bästa sätt. Jag blir också hoppfull av det arbete som Skolyoga gör och som finns tillgänglig för skolorna. Det finns så många enkla och lättillgängliga övningar som gör stor skillnad att använda sig av.

Jag tänker att skolan verkligen skulle behöva tänka nytt och att införa regelbunden obligatorisk återhämtningstid för all skolpersonal och förstås även för eleverna.

När man är stressad så känner man ofta att man inte hinner pausa, trots att det är vad vi mest av allt behöver. Det är inget vi själva kan styra över, det är våra urgamla funktioner i hjärnan och nervsystem som försöker rädda oss.Har man dessutom ett schema som inte innehåller utrymme för återhämtning och pauser så blir det ännu svårare att få tid till den så viktiga återhämtningen.

Tänk om alla som arbetar i skolan skulle ha återhämtningsretreat som kickoff inför varje skolår och att ämnen som emotik, livsförmågor och stresshantering fanns på schemat.

Då tror jag att skolan skulle bygga en gynnsam miljö där fler elever skulle lära sig mer och både lärare och elever må bättre under tiden!

 

Lena – blivande stresspedagog och praktikant på Skolyoga

Du kanske också gillar...