Vi tränar på det vi verkligen behöver kunna

Träna
livsförmågor

Träna livsförmågor

Använd våra digitala övningar

Använd våra digitala övingar

Få nya verktyg till klassrummet

Få nya verktyg till klassrummet

Må bättre. Lära oss bättre

Den psykiska ohälsan har ökat med 100% under de senaste 10 åren. Ungdomar som inte mår bra har inte möjlighet att lära sig eller prestera i skolan.

Skolyoga utbildar skolpersonal, utvecklar självledarskap och tillhandahåller den här digitala plattformen –  stillin’.

Här finner du konkreta verktyg för att träna Livsförmågor i klassrummet. Med träning ökar förmågan att hitta studiero, att reglera stress och öka motivation. Effekter syns både bland skolpersonal och elever.

Jag vill veta mer
Utbildning & digital plattfororm

Skolyoga tränar Livsförmågor

Genom att öva Livsförmågor i klassrummet ger vi eleverna färdigheter som både kan användas i klassrummet och i livet för att förbättra studieresultat och relationer.

Läs mer

Fokus

Fokus

Du lär dig:

  • Flow & djupfokus
  • Rikta fokus
  • Upprätthålla fokus

Stresshantering

Du lär dig:

  • Återhämtning
  • Medveten närvaro
  • Reglering

Emotik

Du lär dig:

  • Känslohantering
  • Växande tankesätt
  • Medkänsla

Anpassat material

Våra övningar ska vara tillgängliga för alla!  Vi har därför specialanpassat vårat material och våra metoder för att öka tillgängligheten

Skolyoga har övningar anpassade för:

Vill du veta mer om hur du kan arbeta specialanpassat med våra övningar?

Kontakta oss

Hör vad andra har att säga om Skolyogas digitala plattform stillin’

10/10

deltagare rekommenderar våra utbildningar till en kollega.

Utbildning

“Jag tar med mig praktiska verktyg som eleven kan göra när hen är stressad. Jag tror verkligen på att detta är något bra som många människor skulle ha glädje av.”

Kurator

“Handgripliga verktyg att förmedla till eleverna. Ny kunskap. Positiv känsla.”

Skolkurator

Anmäl dig till Skolyogas nyhetsbrev!

För dig som vill ha mer evidens, vara med på nästa event eller få månadens tips

Våra samarbetspartners

Allmänna arvsfonden
Attention Stockholm
Consensum Gymnasium
Fridegårdsgymnasiet
Fryshuset
Funkibator
Generation PEP!
Stockholms stad