Vi tränar på det vi verkligen behöver kunna

Träna
livsförmågor

Träna livsförmågor

Använd våra digitala övningar

Använd våra digitala övingar

Få nya verktyg till klassrummet

Få nya verktyg till klassrummet

Utbildning & digital plattform

stillin’ utbildar skolpersonal, utvecklar självledarskap och tillhandahåller en digital plattform med konkreta verktyg. Med vår träning ökar förmågan att hitta studiero, att reglera stress och öka motivation. Effekter syns både bland skolpersonal och elever.

Jag vill veta mer
Utbildning & digital plattfororm

Livsförmågor
vi tränar

Genom att öva Livsförmågor i klassrummet ger vi eleverna färdigheter som både kan användas i klassrummet och i livet för att förbättra studieresultat och relationer.

Läs mer

Fokus

Fokus

Du lär dig:

  • Flow & djupfokus
  • Rikta fokus
  • Upprätthålla fokus

Stresshantering

Du lär dig:

  • Återhämtning
  • Medveten närvaro
  • Reglering

Emotik

Du lär dig:

  • Känslohantering
  • Växande tankesätt
  • Grit

Skolboost

stillin’ besöker din skola och ger personalen en kostnadsfri boost i närvaro, fokus och stresshantering.

Vi kommer vid en tid som passar er, kanske innan lektionerna börjar eller under ett personalmöte.

Besök min skola
Skolboost

Hör vad andra har att säga om stillin’

10/10

deltagare rekommenderar våra utbildningar till en kollega.

Utbildning

“Jag tar med mig praktiska verktyg som eleven kan göra när hen är stressad. Jag tror verkligen på att detta är något bra som många människor skulle ha glädje av.”

Kurator

“Handgripliga verktyg att förmedla till eleverna. Ny kunskap. Positiv känsla.”

Skolkurator

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

För dig som vill ha mer evidens, vara med på nästa event eller få månadens tips

Våra samarbetspartners

Allmänna arvsfonden
Attention Stockholm
Consensum Gymnasium
Fridegårdsgymnasiet
Fryshuset
Funkibator
Generation PEP!
Stockholms stad